54001, м.Миколаїв, вул. Адміральська, 22 (80512) 37-05-48 oblrada@mksat.net

Положення про помічника-консультанта депутата обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
18 грудня 2015 року № 5

РОЗДІЛ 1.ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

1. Депутат обласної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, правовий статус та умови діяльності яких визначаються Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами та цим Положенням.

2.  Помічником-консультантом депутата Миколаївської обласної ради сьомого скликання (далі – помічник-консультант) може бути громадянин України, який має загальну середню освіту.

Помічник-консультант депутата обласної ради працює на громадських засадах.

Інформація про помічника-консультанта, а саме: прізвище, ім'я, по батькові розміщується на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної ради.

3.  Помічник-консультант   депутата    обласної     ради   у   своїй    роботі керується    Конституцією    України, законодавством України,   Регламентом Миколаївської обласної ради сьомого скликання та цим Положенням.

4. Персональний підбір кандидатур для виконання повноважень помічника-консультанта депутата обласної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат обласної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

За письмовим дорученням депутата обласної ради з виконавчим апаратом обласної ради співпрацює один із помічників-консультантів, про що депутатом письмово доводиться до відома обласної ради.

5. Для реєстрації помічника-консультанта депутат обласної ради звертається з письмовим поданням відповідного зразка до голови обласної ради. До подання додаються: заява особи про згоду бути помічником-консультантом депутата обласної ради, копія паспорта, копія документа про освіту, згода на обробку персональних даних встановленого зразка, дві фотокартки з кольоровим зображенням розміром 30х40 мм.

6. Канцелярські, поштові, телефонні, транспортні витрати помічника-консультанта депутата обласної ради, пов’язані з виконанням покладених на нього обов’язків, здійснюються за рахунок депутата обласної ради.

7. Повноваження помічника–консультанта депутата Миколаївської обласної ради припиняються у разі:

  • припинення повноважень депутата обласної ради, у тому числі дострокового;
  • письмового подання депутата обласної ради про припинення повноважень помічника-консультанта;
  • письмової відмови помічника-консультанта від виконання покладених на нього обов’язків;
  • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

  

РОЗДІЛ 2.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОМІЧНИКІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ ДЕПУТАТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 Помічник-консультант депутата Миколаївської обласної ради має право:

входити і перебувати у приміщенні обласної ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради, дотримуючись встановленого внутрішнього розпорядку роботи обласної ради;

за письмовим зверненням депутата обласної ради до голови обласної ради та за згодою відповідальних посадових осіб виконавчого апарату обласної ради користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою обласної ради;

одержувати в обласній радінадіслану на ім’я депутата обласної ради кореспонденцію та інші документи, за дорученням депутата обласної радисамостійно організовувати її обробку та відправлення;

за дорученням депутата обласної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата обласної  ради.

брати участь у роботі пленарних засідань обласної ради, засідань постійних комісій обласної ради. У разі відсутності депутата обласної ради тільки один із помічників-консультантів, який визначається депутатом обласної ради шляхом завчасного повідомлення голови обласної ради та голови постійної комісії, може брати участь у роботі пленарних засідань обласної ради, засідань постійних комісій обласної ради.

Помічник-консультант депутата Миколаївської обласної ради зобов'язаний:

дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання та цього Положення;

під час виконання своїх обов'язків не допускати дій, які можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата обласної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата обласної ради;

за дорученням депутата обласної ради вивчати питання, необхідні депутату обласної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати у зв'язку з цим відповідні матеріали;

допомагати депутату обласної ради в організації проведення звітів та зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ, організацій;

допомагати депутату обласної ради у розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань; 

забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім’я депутата обласної ради, та які надано йому на виконання;

здійснювати контроль за надходженням відповідей на депутатські звернення, брати учать у їх вирішенні;

систематично узагальнювати звернення виборців, здійснювати їх аналіз та інформувати про це депутата обласної ради;

надавати депутату обласної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу під час здійснення ним депутатських повноважень;

під час здійснення повноважень помічника-консультанта депутата обласної ради дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян;

отримувати у виконавчому апараті обласної ради матеріали чергових пленарних засідань, засідань постійних комісій обласної ради та своєчасно доставляти їх депутатові.

 

РОЗДІЛ 3. ПОСВІДЧЕННЯ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Помічнику-консультанту депутата обласної ради видається посвідчення, що посвідчує його особу, відповідні повноваження та використовується у випадках, передбачених чинним законодавством.

Посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради видається виконавчим апаратом обласної ради.

Посвідчення реєструється у відповідному журналі та видається помічнику-консультанту під особистий підпис.

У посвідченні має бути зазначено назву ради,  прізвище, ім’я, по батькові помічника-консультанта, прізвище депутата обласної ради, номер посвідчення, а також те, що помічник-консультант депутата обласної ради працює на громадських засадах.

Посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради  підписується  головою обласної ради. Фотокартка скріплюється малою гербовою печаткою обласної ради.

Опис посвідчення помічника-консультанта затверджується обласною радою.

Посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до обласної ради після припинення повноважень депутата обласної ради, за його письмовим поданням, або в інших випадках, передбачених цим Положенням.

 ______________________________________________________

ОголошенняЧитати всі
23.09.2020
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ" МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства "Миколаївський обласний центр медичної реабілітації та спортивної медицини" Миколаївської обласної ради.

Детальніше
Підготовка до чергової сесіїї обласної ради
Жовтень 2020
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Голова облради Москаленко Вікторія Вікторівна
підписатись на розсилку